اینجا شده مثل یه خونه نیمه متروکه که هر از گاهی بهش سر می زنم و جای یه چیز رو عوض می کنم بعد یه گوشه وایمیسم و نگاه می کنم و یاد روزای شلوغش می افتم.